Strålskydd AB


Start
  Dokument
Produkter
Blyglas fönster Blydörrar Mobila skärmväggar
Bly och skivor Skärmväggar Övriga produkter
 Blyglas fönster - LX57 & Pro GR        blyglas-fönster     

Snabba leveranser
Blyglas lagerförs för möjlighet till korta leveranstider.  

Storlek på blyglas
Strålskydd AB lagerför glas upp till 1000x2000mm och har marknadens största strålningsskyddande blyglas i upp till 1200x2600mm, med önskad blyekvivalens mot röntgenstrålning.
1000x1500 är största mått på glaset Pro GR med högre blyoxidhalt, som skydd mot gammastrålar.

Strålskyddande glas, motsvarighet i mm bly
Strålskyddskrav uttryckt i blyekvivalens finns upp till flera mm bly. Vi har flera sorters glas med olika blyoxidhalt. Glasets tjocklek ökar med blyekvivalensen i enlighet med nedanstående exempel:

 

Blyglas tjocklek

Motsvarar bly

Kommentar

6,0 mm

1,1 mm Pb LAGERVARA!

Blyekvivalens garanteras inom 60-150kV, densitet 4,5

7,0 mm

1,5 mm Pb

8,0 mm

1,8 mm Pb
9,0 mm

2,0 mm Pb LAGERVARA!

10,0 mm

2,2 mm Pb

11,0 mm

2,5 mm Pb LAGERVARA!

14,0 mm

3,0 mm Pb LAGERVARA!

Blyekvivalens garanteras inom 60-200kV

14,7 mm   

5,0 mm Pb

Pro GR glas, vid gammastrålning 511keV, densitet 5,2

21,8 mm

7,5 mm Pb

Pro GR glas, vid gammastrålning 511keV

 

>7,5 mm Pb

Högre blykrav erbjuds vid förfrågan

Högre blykrav
Vid krav på högre blyekvivalens tillverkar Strålskydd AB block eller laminerat blyglas.

Infästning/Karmar
Strålskyddande karmar finns i trä, stål och rostfritt. Strålskydd AB följer byggnormer från SSM.

Strålskyddande glas i olika form
Blyglaset kan skäras till önskad form t.ex. med radie eller med hål för handskuttag.

Laminerat / Personskyddat blyglas
Laminering av blyglas ökar dess slag- och reptålighet, de används i mobila skärmar eller kilar, där personskydd behövs. Laminering är ett alternativ till blyakryl.

                

 

Fråga oss om blyglas
Vi svarar gärna på frågor om blyglas och dess användningsområden.

 Strålskydd Radiation Shielding Europe AB
Kontorsadress: Centralvägen 6, 171 68  Solna
Leveransadress: Spårgatan 2d, 602 23  Norrköping
Tel: 011-18 17 70
E-post: info@stralskydd.com